środa, 8 września 1993

Koniec udanej kadencji

Nową komendantką Hufca ZHP „Rodło” w Olsztynie została w środę wybrana przewodnik Jolanta Rodziewicz. Zjazd udzielił absolutorium podharcmistrzowi Mariuszowi Bółkowskiemu, ustępującemu komendantowi oraz przyjął uchwałę programową na nadchodzącą roczną kadencję.

Hufiec ZHP „Rodło" obchodził w ubiegłym roku 25-lecie nadania imienia. Jego siłą jest młoda, aktywna i niepokorna kadra. Obecnie hufiec liczy 17 drużyn. Jak twierdzą druhowie z „Rodła" nie jest to mało, gdyż „liczy się jakość, a nie ilość". Mniejsza liczba drużyn wynika m.in. z tego, że część z nich odeszła w latach 1990-91 do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. ZHR powstał tuż przez rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu i miał być wyzwaniem rzuconym aparatowi partyjnemu, który rządził w ówczesnym ZHP.
Od dwóch lat nikt nie opuścił już szeregów ZHP w Olsztynie, co, jak tłumaczą harcerze z „Rodła”, świadczy o tym, że ZHP ma się coraz lepiej.
W czasie minionej kadencji władz Hufca ZHP „Rodło” sporo się wydarzyło. „Rodło” zostało wytypowane przez Główną Kwaterę ZHP do wizytacji przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku przez przedstawicieli Światowych Biur Skautowych (żeńskiego i męskiego).
Harcerze z Hufca „Rodło” wyjechali również na kolejną wyprawę międzynarodową. Drużyna „Szarpie” zorganizowała dziesięcioosobową eskapadę do Izraela i Egiptu.
Druhny z referatu żeńskiego Hufca „Rodło” zorganizowały żeński biwak podczas mającej miejsce w województwie pilskim XI. Polowej Zbiórki Harcerstwa Polskiego, w której uczestniczyło ponad 2,5 tys. harcerzy z całej Polski. Biwak druhen z „Rodła” odwiedził m.in. prezydent Lech Wałęsa, który w czasie wizyty na XI. PZHS objął honorowy protektorat nad Związkiem Harcerstwa Polskiego. Tradycja obejmowania przez głowę państwa protektoratu nad ZHP sięga grudnia 1920 r., kiedy to protektorem ZHP został Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Następnie 10.03.1924 r. protektoratem objął ZHP prezydent RP Stanisław Wojciechowski, a 13.12.1926 Ignacy Mościcki. Podczas wizyty prezydenta druhny z Olsztyna rozmawiały krótko z głową państwa, trochę dłużej z jego żoną. Po spotkaniu zostały druhnom pamiątkowe zdjęcia.