poniedziałek, 25 sierpnia 1997

Polowa nad Plusznem

Prawie 2000 harcerzy z całej Polski uczestniczyło w XIV. Polowej Zbiórce Harcerstwa Starszego, która od soboty trwała w ośrodku „Perkoz” w pobliżu Olsztynka nad jeziorem Pluszne.Harcerze przebywali na sześciu biwakach. Uczestniczyli w zajęciach przygotowanych zarówno przez siebie, jak i zaproszonych gości. Sami harcerze zorganizowali m.in. pokazy lotnicze wraz ze skokami spadochronowymi, drużyna harcerskich płetwonurków zapraszała na podwodne treningi, zaś z drużyną jeździecką można było uczestniczyć w przejażdżkach konnych. Były również turnieje strzeleckie, wielobój strażacki oraz dyskusje, spotkania, koncerty Warmii i Czerwonego Tulipana.
Zaproszeni policjanci prowadzili zajęcia m.in. na temat bezpieczeństwa drogowego i wykorzystania psów policyjnych. Pokaz ratownictwa zaprezentowała też straż pożarna.


Uczestnictwo w zlocie wymagało wykonania wcześniej zadania, które polegało na zdobyciu tzw. znaku służby. Wśród 17 drużyn, których zadanie przedzbiórkowe oceniono najwyżej znalazła się jedna z Olsztyna - 155. Olsztyńska Starszoharcerska Drużyna Turystyczna „Swobodne Elektrony”.
Gośćmi harcerzy byli skauci z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Francji, Finlandii i Sudanu. Skauci ze wschodu przybyli głównie po naukę, gdyż organizacje skautowe tworzą się tam dopiero od kilku lat.
Harcerzy odwiedzali również posłowie, przedstawiciele władz województwa i Olsztynka, policji, wojska, straży pożarnej, leśników.
Na zlocie ukazywała się gazeta „Na tropie”. Łącznie wyszło jej pięć numerów.
Polowe zbiórki harcerzy starszych (tzn. uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób już pracujących, które są ciągle aktywne w harcerstwie) Związek Harcerstwa Polskiego organizuje od 1982 r. Po raz drugi PZHS odbył się w Olsztyńskiem, poprzednio 5 tys. harcerzy starszych gościło na Polach Grunwaldzkich w 1985 r.
XIV. PZHS zakończył się dziś o godz. 17.00. Komendant zbiórki harcmistrz Krzysztof Sikora zapowiedział, że następne doroczne spotkanie harcerzy starszych odbędzie się na południu Polski, aby harcerze mogli wykonać jakieś pożyteczne prace na rzecz terenów dotkniętych powodzią. Obecnie w Związku Harcerstwa Polskiego trwa akcja „Zeszyt”, która ma na celu zebranie pomocy naukowych uczniom poszkodowanym w powodzi.