sobota, 4 grudnia 1982

Sprawozdajemy, wybieramy, scalamy

Mój pierwszy harcerski zjazd wyborczy. W tamtych czasach nazywał się jeszcze konferencją sprawozdawczo-wyborczą.

Na konferencję wydelegował mnie któryś z trzech (!) szczepów starszoharcerskich istniejących w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie. Istniejących, a w zasadzie dogorywających. VII Zjazd ZHP z 15-18 marca 1981 roku zmienił wiele, już po roku dotarło do dyrekcji szkoły, że nie musi prowadzić tego całego HSPS (chociaż nie z powodu decyzji tego zjazdu przestała się przecież tym przejmować, akcenty stawiał ktoś inny). O wynikających ze zjazdu decyzjach Rady Naczelnej ZHP mogłem przeczytać już rok wcześniej w „Świecie Młodych” z 24 października 1981 roku (swoją drogą od zjazdu minęło już pół roku…).

Ale ślady dawnej potęgi można znaleźć tam do dzisiaj, np. w postaci tego historycznego sztandaru:


No więc sprawozdawaliśmy i wybieraliśmy władze Hufca ZHP Kętrzyn im. Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Ba, to był zjazd zjednoczeniowy. Do hufca Kętrzyn zostały wcielone takie hufce, jak Reszel, Korsze, Barciany… Wcielone przez likwidację. Wspomniany Zjazd ZHP plus decyzje państwowej oświaty spowodowały, że nie było ani oczekiwania, ani pieniędzy na setki etatów komendantów hufców na poziomie gmin i małych miasteczek. Nauczyciel bez etatu harcerskiego nie był zainteresowany tym kółkiem zainteresowań… Zaczynałem działalność w historycznej chwili.

4.12.1982
VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca ZHP Kętrzyn
Kętrzyn