czwartek, 25 listopada 2010

Chleb czy Mięso?

Nie chciałbym bagatelizować sprawy, ale jakże może być pokój w Ziemi Świętej, skoro Palestyńczycy tłumaczą nazwę Betlejem jako Dom Mięsa, a Żydzi jako Dom Chleba?


Miasto to dokładnie 15 lat temu ostatni raz, jak do tej pory, zmieniło przynależność państwową – przeszło z rąk izraelskich pod rządy Autonomii Palestyńskiej. Nie do końca jest to może inne państwo, ale od 15 lat Betlejem nie podlega Izraelowi.


A wcześniej? Historia tego regionu jest długa i bogata. Najpierw, jakieś 3 tys. lat p.n.e. zjawili się tu Kananejczycy. Około 2200 r. p.n.e. przybyli tu Amoryci, a jakiś tysiąc lat później Hebrajczycy.


Pierwsze wzmianki o Betlejem pochodzą z tzw. listów z Amarna czyli korespondencji dyplomatycznej wymienianej 1400 lat p.n.e. między Palestyną, Syrią, Mezopotamią i Azją Mniejszą a faraonami Echnatonem i Tutanchamonem.


Potem historia tylko przyspiesza:
- 1030 r. p.n.e. – Betlejem należy do Królestwa Izraela i Judy,


- 1030 r. p.n.e. – przynależność do Królestwa Judy,


- 587 lub 586 r. p.n.e. – tereny te zdobywa Nabuchodonozor II, władca Babilonii,


- 539 r. p.n.e – król perski Cyrusa II Wielkiego opanowuje Babilonię, a Juda zostaje perską prowincją Jehud,


- 332 r. p.n.e. – grecki władca Aleksander Macedoński podbija Persję, a Juda zmienia nazwę na grecką Judeę,


- 301 r. p.n.e. – władzę w Palestynie obejmują Ptolomeusze czyli dynastia pochodzenia greckiego zasiadła na tronie egipskim,


- 200 r. p.n.e. – Palestynę opanowuje Antioch III Wielki z greckiej dynastii Seleucydów,


- 63 r. p.n.e. – upadek państwa Seleucydów, Judea wchodzi w strefę wpływów rzymskich, od 6 r. n.e. jako prowincja,


- 395 r. – Palestyna trafia do Cesarstwa Bizantyjskiego,


- 640 r. – Palestynę zajmują Arabowie,


- 1099 r. – w efekcie I wyprawy krzyżowej powstaje Królestwo Jerozolimskie,


- 1291 r. – egipscy Mamelucy zajmują ostatecznie Królestwo Jerozolimskie,


- 1517 r. – Turcy osmańscy podbijają państwo Mameluków,


- 1922 r. – po upadku Imperium Osmańskiego nadzór nad Palestyną przejmuje Wielka Brytania,


- 1948 r. – Betlejem trafia do państwa jordańskiego,


- 1967 r. – w wyniku wojny sześciodniowej Betlejem zajmuje Izrael,


- 21 grudnia 1995 r. – Izrael przekazuje Betlejem do Autonomii Palestyńskiej.


Uff...

Filmy:
1. opowieści Jerzego – wjazd do Autonomii Palestyńskiej


2. opowieści Jerzego – Betlejem


3. Betlejem zza siatki


4. opowieści Jerzego – bezpieczeństwo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz