środa, 11 listopada 2009

Misja dziejowa

2 Krąg Instruktorski „Szarpie” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miał 5-letnią historię. Jak głosi zapis na końcu opasłej kroniki z lat 1988-1993 „Zakończył swoją działalność z powodu wypełnienia misji dziejowej.” Jest i złośliwy dopisek „Nikt nie wie jakiej”.
Idea powołania kręgu powstała w sierpniu 1988 roku, skrystalizowała się we wrześniu, a w październiku kryształ się szlifował.
W tym czasie, jak głosi wysoce prawdopodobna legenda, komendant hufca chodził do Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, by dostać zgodę na przyjęcie przez nasz krąg imienia Józefa Piłsudskiego.
Byliśmy między innymi na spotkaniu z Edwardem Osóbką-Morawskim, premierem Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej od 22 lipca 1944 roku do 5 lutego 1947 roku. Zasługi wątpliwe, ale postać historyczna. Sam zainteresowany podkreślał, że stracił stanowisko, bo przestał podobać się Stalinowi, który nazwał go Edwardem Aszybką-Morawskim. A bo to on jeden stracił miłość generalissimusa?
Byliśmy również na wieczornicy w auli ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ul. Żołnierskiej. Prelegentem był Andrzej Garlicki, który właśnie w 1988 roku wydał książkę „Józef Piłsudski 1867-1935”. Irena Telesz, znana olsztyńska aktorka, recytowała wiersz Edwarda Słońskiego z 1915 roku „Ta, co nie zginęła”.

Rozdzielił nas, mój bracie,
zły los i trzyma straż –
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.


11 listopada 1988 roku w Szkole Harcerstwa Starszego „Perkoz” odbyła się uroczysta, oficjalna inauguracja naszej działalności. Godzinny spektakl słowno-muzyczny z okazji 70-lecia odzyskania niepodległości. Przygotowywaliśmy się dwa miesiące, ćwicząc dykcję. A Dudek na tę okazję namalował nawet w oleju Orła Białego. Płótno przyjechało jeszcze świeże... Żałuję, że nie zadbaliśmy o dokumentację fotograficzną. Może Wojtek Sekulski ze Szczecina, który był na widowni i jak potem powiedział miał łzy w oczach, zrobił jakąś fotkę?

Rok później żyliśmy już w innej Polsce. 11 listopada 1989 roku premierem nie był już Mieczysław Rakowski, tylko Tadeusz Mazowiecki. A głową państwa nie był przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski tylko prezydent PRL (ciągle jeszcze PRL) Wojciech Jaruzelski.
Z okazji Święta Niepodległości zarządziliśmy II Biwak Koncepcyjny, cokolwiek by to znaczyło (I Biwak Koncepcyjny mieliśmy w sylwestra 1988/1989 w Tuławkach). Zaczęliśmy w Warszawie, a skończyliśmy w gajówce Sójka pod Rusią.


Okolicznościowy filmik wszystko wyjaśnia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz