sobota, 11 marca 2017

To jest piosenka synkretyczna

Pewien mój znajomy (z tych, co to wyrażają się z jedynie słusznych pozycji) wyjaśnił mi kiedyś, że celem ekumenizmu nie jest wcale dojście do porozumienia i znalezienie wspólnej drogi przez wszystkie kościoły chrześcijańskie, lecz uznanie przez każdy kościół niekatolicki swoich błędów i powrót na łono jedynie słusznego KK. Dla równowagi inny mój chwilowy znajomy, Żyd polskiego pochodzenia oprowadzający nas po Jerozolimie, gdzieś po drodze między miejscami kultu Boga, Jahwe i Allacha, stwierdził, że przecież bóg jest jeden...
Na Półwyspie Indyjskim liczba bóstw przekracza podobno sto tysięcy (bogowie krajowi, regionalni, lokalni czy wręcz czczeni tylko w jednej rodzinie), co nie musi zresztą stać w sprzeczności z domniemaniem, że za wszystkim stoi jeden Absolut, mający liczne emanacje.


George Harrison był tym z Beatlesów, który z hippisowsko-hinduskiego uniesienia drugiej połowy lat 60. wyniósł najwięcej. Choćby nową religię, której pozostał wiernym do końca życia... Dwie najbardziej znane piosenki będące świadectwem jego wiary to pochodzący z czasów betlesowskich utwór „Within You Without You” oraz pierwszy postbeatlesowski przebój numer jeden, czyli „My Sweet Lord” z 1970 roku. W tej drugiej piosence żydowsko-chrześcijańskie „Alleluja” miesza się z hinduistycznym „Hare Kryszna”. Komuś to przeszkadza?


Panie mój
Słodki mój
Hm, mój, mój

Chcę widzieć Cię naprawdę
Z Tobą chcę naprawdę być
Widzieć chcę naprawdę Cię,
Lecz to na zbyt długo trwa

Panie mój
Słodki mój
Hm, mój, mój

Chcę poznać Cię naprawdę
Z Tobą chcę naprawdę być
Pokazać chcę naprawdę Ci,
Że to nie zbyt długo trwa (Alleluja)

Panie mój (Alleluja)
Słodki mój (Alleluja)
Hm, mój, mój (Alleluja)

Chcę widzieć Cię naprawdę
Widzieć Cię naprawdę
Widzieć chcę naprawdę Cię
Widzieć chcę naprawdę Cię
Lecz to na zbyt długo trwa (Alleluja)

Panie mój (Alleluja)
Słodki mój (Alleluja)
Mój, mój, mój, mój (Alleluja)

Chcę poznać Cię naprawdę (Alleluja)
Z Tobą chcę naprawdę iść (Alleluja)
Pokazać chcę naprawdę Ci,
Że to nie zbyt długo trwa (Alleluja)

Mmm (Alleluja)
Panie mój (Alleluja)
Mój, mój, mój (Alleluja)

Panie mój (Hare Kryszna)
Mój, Panie mój (Hare Kryszna)
O, mój, Panie mój (Kryszna Kryszna)
U-u-u (Hare Hare)

Dziś, chcę widzieć Cię naprawdę (Hare Rama)
Z Tobą chcę naprawdę być (Hare Rama)
Widzieć chcę naprawdę Cię,
Lecz to na zbyt długo trwa (Alleluja)

Panie mój (Alleluja)
Mój, mój, mój, mój (Alleluja)
Panie mój (Hare Kryszna)
Panie mój (Kryszna Kryszna)
Mój, mój (Hare Hare)
Mm, mm (Gurur Brahma)
Mm, mm (Gurur Wisznu)
Mm, mm (Gurur Devo)
Mm, mm (Maheśwara)
Panie mój (Gurur Sakshaat)
Panie mój (Parabrahma)
Mój, mój, mój, mój (Tasmai Shri)
Mój, mój, mój, mój (Guruve Namah)
Panie mój (Hare Rama)
(Hare Kryszna)
Panie mój (Hare Kryszna)
Panie mój (Kryszna Kryszna)
Mój, mój (Hare Hare)
Olsztyn, 25.02-11.03.2017

Horacy Tłumacy - na Facebooku
Horacy Tłumacy - na YT
Horacy Tłumacy - lista przetłumaczonych piosenek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz